اخبار

انواع regulator

وظیفه ی این قطعه الکترونیکی در مدار، تامین ولتاژ ثابت است. در صورت تغیر ولتاژ منبع تغذیه، ولتاژ دو سر بار را ثابت نگه می دارد. رگولاتور ها از نظر نوع خروجی به دو دسته تقسیم میشوند:1.خروجی ثابت: خروجی آنها همواره مقداری ثابت است.2.خروجی متغیر: می توانند با توجه به مدار جانبی، خروجی متفاوتی داشته باشند.

ادامه مطلب
اخرین اخبار
یک مطلب تستی
یک مطلب تستی

1402/03/06 14:59:57

انواع regulator
انواع regulator

1401/05/19 11:36:37

درباره انواع valve
درباره انواع valve

1401/05/13 10:03:06

درباره Gauge
درباره Gauge

1401/05/12 14:33:30


جستجو